Wystawa poświęcona unickiej społeczności ziemi włodawskiej i okolic takich jak : Orchówek, Dołhobrody, Żuków, Lubień, Sobibór, Zbereże. Dzieje kościoła unickiego sięgają zamierzchłych czasów, kiedy to w tysiąc lat po narodzeniu Pana Jezusa patriarchowie greccy z Konstantynopola, doprowadzili do rozbicia jedności Kościoła Chrześcijańskiego. Przestali uważać papieża za swego jedynego zwierzchnika. Nastąpił, zatem rozłam na dwa kościoły: Zachodni – Rzymski, którego zwierzchnikiem był papież oraz Wschodni, czyli Grecki, któremu przewodził patriarcha z Konstantynopola. Chrześcijanie szukali sposobu ponownego zjednoczenia w wierze. W 1439 roku, na zjeździe biskupów we Florencji, część greckich katolików połączyła się z Kościołem rzymsko – katolickim tworząc tzw. unię.

Oprócz ogólnej charakterystyki kościoła unickiego, jego obrządków, wystawa zawiera informacje o prześladowaniach miejscowej ludności, obronie wiary i męczeństwu. Na szczególną uwagę zasługują tu obrońcy wiary tacy jak Józefat Zdolski, Maksyk Kosyk i Józefat Błyskosz. Ekspozycja zawiera eksponaty unickie, w postaci Ikon, Modlitewników.

Czas ekspozycji: 28 – 30 września 2018 r.