„Włodawski sztetl - miasteczko którego już nie ma" ma na celu przybliżenie społeczności, która żyła we Włodawie od XVI wieku, stanowiła większość mieszkańców i dominowała w życiu społeczno-politycznymi i kulturalno-oświatowym, wpływając na koloryt i wizerunek miasta. Działalność ta miała specyficzny charakter, bo w zdecydowanej większości ograniczana była do własnego środowiska. Społeczność włodawskiego sztetl również była specyficzna - bardzo religijna i przywiązana do tradycyjnych wzorów postępowania w życiu codziennym. Językiem dominującym był tu jidysz, a życie społeczne skupiało się wokół synagogi i charakteryzowało silnymi związkami z tradycyjnym, ortodoksyjnym, niechętnie i nieufnie przyjmującym wszelkie nowości judaizmem.
Częścią integralną wystawy jest instalacja oparta na technologii video mappingu, czyli kreacji multimedialnej 3D, polegającej na wyświetlaniu specjalnie przygotowanej animacji bezpośrednio na detalach architektonicznych.
Ten modernistyczny projekt jest jednym z pierwszych projektów na świecie, którym obiektem do projekcji stały się XIX wieczne freski. Kilkunastominutowa animacja, oprócz elementów zabawy z architekturą synagogi oraz cyfrowej rekonstrukcji fresków, prezentuje historię włodawskich Żydów.

Autor wystawy oraz scenariusz i koordynacja opracowania animacji multimedialnej (videomappingu): Anita Lewczuk vel Leoniuk
Opracowanie animacji multimedialnej (videomappingu): Błażej Krajczewski, Kateryna Butsmaii
Muzyka do videomappingu: Neoklez - utwór "Tribute to Leon Blank" oraz Audiojungle music stock
Lektor wersji polskojęzycznej videomappingu: Artur Kalicki
Lektor wersji polskojęzycznej videomappingu: Konrad Szulga
Tłumaczenie transkrypcji z języka hebrajskiego: Małgorzata Lipska