Kultura ludowa i historia Polesia Zachodniego odzwierciedla się w dziełach lokalnych twórców. Zapraszamy na spotkania ze sztuką, spotkania z artystami, którzy swoją twórczą pracą promują nasz region i zachowują jego dziedzictwo: 

Jan Pawłowski:

 

Stanisław Baj: